Aralık Brasserie 1-12-2017 - 31-12-2017 KatalogBRASSERIEYE METRO 1-31 ARALIK 2017 Rama Schlagcreme Wie Zu Verwend•n RAMA Krema 15. ooo adet HEDİYELİ Krema 5W IL ue gila

R'l,assezde NARENCİYE ZAMANI Portakal METRO PORTAKAL VE LİMONLU 52-Ecf

Rz,ısse-zie ILI üzeli Eti 5 nDû pışt ğlğn a-nM ün:nm

Rz,assezie aoHc.ı_li METRO 162

Chef Ya,ıffi Yağlı 188 TOL ûHEESE&MORE Grana Padzno Tost 20 Reassezde AKmMz Pakette 4

R'l,assezde I ten adet 10000 METRO Fqni,i 12000 Mat Süt 12 noo

12000 39,99Ş3 Sucuk • 4699 Mar 3499 üşme ' PORİNA

Rzagsezde Gün:ç mtıs Soaag_ El,-m• 48m

R'l,assezde 200

Rzagsezde Erg nt Fondue HEINZ BEANS Yjşne Konserj 290 Chef s